Ferreavalves
Image default
Recreation / Autos

Tentamentraining bij online studies

Online studies worden steeds populairder. Verscheidene online aanbieders, zoals NCOI, Scheidegger en LOI verzorgen geldige en volledige studies op afstand die na afronding legitieme diploma’s opleveren. Als onderdeel van deze opleidingen moet elke student meerdere tentamens maken, net als bij opleidingen op locatie. Waar studenten op een fysieke hogeschool natuurlijk vele contacturen hebben en vele malen de kans krijgen om een docent gerichte vragen te stellen, moeten online studenten het doen met de online colleges en verder vluchtig mailcontact met docenten. Daarom bevelen wij aan bij een moeilijk tentamen: neem online tentamentraining van Scriptium.

 

Expertise voor elk vak

Het voordeel van de tentamentraining van Scriptium is dat ze een tentamentrainer hebben voor elke studie en voor elk vak. Je kunt dus vanuit de NCOI en LOI gemakkelijk een tentamentrainer aanvragen. Neem deel aan een groepstraining of juist aan een 1-op-1-training voor het vak waar jij moeite mee hebt. Een ander voordeel is dat de tentamentrainers van Scriptium fulltime tentamentraining geven en bezig zijn in hun vakgebied, dus ze hebben ontzettend veel ervaring met leerstijlen, didactische vaardigheden en effectieve kennisoverdracht. Ze hebben zo’n beetje elke hulpvraag en elk probleem al wel eens langs zien komen.

 

 

Scriptie nakijken

Misschien is een tentamen niet zozeer het probleem, maar loop je vast bij je scriptie. In dat geval kan Scriptium jouw scriptie laten nakijken op taal, structuur en inhoud. Je kunt je document uploaden via de website en kiezen of je jouw scriptie wil laten nakijken op taal en structuur, inhoud of een combinatie van alle drie diensten. Daarna kies je wat de nakijktermijn moet zijn. Voor teksten met een woordenaantal van minder dan 5.000 kun je al een nagekeken versie terug verwachten binnen 20 uur. Voor scripties met een hoger woordenaantal biedt Scriptium nakijktermijnen van 48 uur of 7 dagen. Een taalcontrole omvat het markeren van alle spel- en taalfouten in het document met behulp van de functie ‘wijzigingen bijhouden’. De structuurcontrole behelst zinslogica en informatiestructuur. De unieke inhoudelijke controle betreft het geven van feedback op de inhoud van de scriptie.

 

 

Engelse scripties

Als je een scriptie in het Engels moet schrijven voor je online opleiding, is dat voor Scriptium geen probleem. Scriptium kan jouw Engelse scriptie nakijken op taal, structuur en inhoud, net als ze doen met een Nederlands tekst. Je kunt kiezen uit redactieleden die native speakers of English zijn, of juist Nederlands die over een heel hoog Engels taalniveau beschikken. Beide groepen brengen voordelen met zich mee. Bij een inhoudelijke controle ontvang je de feedback in opmerkingen in de kantlijn in het Engels of in het Nederlands, afhankelijk van jouw voorkeur en de nationaliteit van de toegewezen corrector.

 

Contact met Scriptium

Voordat je jouw scriptie instuurt of een tentamentraining aanvraagt, kun je contact opnemen om met een medewerker te spreken. Zij kunnen je heel gericht advies geven over welke vorm van educatieve ondersteuning het beste aansluit bij jouw persoonlijke situatie en hulpvraag. Je kunt een mail sturen naar info@scriptium.nl of de contactpagina bezoeken voor het telefoonnummer.

http://www.scriptium.nl/