Ferreavalves
Image default
Zakelijke dienstverlening

Nieuw werkgeluk

Mensen kijken om verschillende redenen uit naar ander werk. Vaak om een nieuwe stap in hun loopbaan te maken, maar soms ook gedwongen door (dreiging van) ontslag.

In andere gevallen zijn mensen door ziekte niet meer in staat om hun eigen werk te hervatten. Werkcontact biedt de werknemer door outplacement of re-integratie tweede spoor nieuw perspectief door middel van actieve ondersteuning bij loopbaanplanning of werkhervatting, of het nu gaat om ander werk bij de vertrouwde werkgever of om een geheel nieuwe werkomgeving.

Werkcontact biedt mensen die een belangrijke keuze in hun loopbaan willen maken professionele coaching en beroepskeuze-instrumenten. Soms is de stap naar ander werk een noodzaak. Dan is het voor de succesvolle begeleiding van werk naar werk erg belangrijk dat deelnemers accepteren dat het niet mogelijk is om terug te keren naar de ‘oude’ functie. Werkcontact biedt belangrijke ondersteuning in de verwerking van het verlies van dit werk.

Uitgangspunt bij de begeleiding is de kandidaat zo snel mogelijk te bewegen naar een duurzame en passende functie. Afhankelijk van de situatie kunnen diverse diensten worden ingezet, waaronder ook (re)vitalisering van de kandidaat. Met de inzet van deze modulaire diensten wordt altijd maatwerk geleverd. Alle diensten kunnen door Werkcontact zelf worden geleverd. Dit bespaart kostbare tijd en garandeert een effectieve aanpak. Daarnaast helpt Werkcontact andere organisaties met mobiliteit door detachering van onze ervaren professionals. Dat gebeurt nu al enige jaren bij werkgevers, arbodiensten, verzekeraars, UWV en gemeenten.

Expertisediensten

De instrumenten van Werkcontact kunnen worden ingezet in een compleet traject of worden afgenomen als apart instrument. Daardoor kan altijd een programma op maat worden geboden. Onze medewerkers adviseren u hierbij graag. Voorbeelden van expertisediensten zijn: arbeidsdeskundig onderzoek, counseling, loopbaanonderzoek, psychisch belastbaarheidonderzoek en werkplekonderzoek.

Loopbaanbegeleiding

Werkcontact adviseert werknemers en werkgevers over een actieve loopbaan en biedt praktische ondersteuning. Factoren als modernisering, vergrijzing en ziekte vergroten de behoefte aan professionele ondersteuning.

Outplacement en re-integratie

Bij de bemiddeling naar ander werk staat een zorgvuldige en daadkrachtige aanpak centraal. Werkcontact biedt de werknemer en werkgever een vaste contactpersoon die tegelijkertijd de bemiddeling uitvoert. De adviseur maakt hierbij gebruik van diverse instrumenten. Vaste onderdelen zijn, naast individuele gesprekken, een sollicitatietraining, de inzet van een jobfinder en nazorg wanneer een plaatsing is gerealiseerd. Parallel aan de begeleiding wordt een zorgvuldige administratie gevoerd. Als dat aan de orde is kan de werkgever de ‘poortwachtertoets’ met vertrouwen tegemoet zien en is de werknemer in staat te voldoen aan de eisen van een WIA-aanvraag.

https://www.outplacementverzekering.nl