Close

Problemen van uw kind in de toekomst voorkomen? Dan laat u dyslexie behandelen

Als u dyslexie laat behandelen bij uw kind, weet u zeker dat zijn of haar toekomst er nóg beter uitziet. Hij of zij functioneert daardoor optimaal, waardoor u voor een goede ontwikkeling van uw kind kiest. Dyslexie is een aandoening die vandaag de dag steeds vaker wordt geconstateerd bij jongeren. Het is belangrijk om dyslexie tijdig en effectief te behandelen, zodat uw zoon of dochter hier op latere leeftijd zo min mogelijk belemmeringen van ondervindt. Voor een professionele behandeling schakelt u een specialist zoals Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal in. Hier krijgt ieder kind een kans om de gevolgen van dyslexie op tijd te minimaliseren. Deze kleinschalige praktijk zorgt voor een persoonlijke behandeling en geeft u als ouder praktische begeleidingstips mee. Op die manier bereikt uw kind een technisch leesniveau waarmee hij of zij verder komt in het onderwijs, wat zorgt voor een betere toekomst.

Wat is dyslexie en hoe kunt u het behandelen?

Heeft u problemen moeite op school, maar weet u niet precies waardoor? De kans is aannemelijk dat het gaat om dyslexie, een vervelende constatering die perfect te behandelen is. Schakel Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal in voor een deskundig onderzoek. Bij dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate uw kind dyslexie heeft, hierna wordt overgegaan tot het behandelen hiervan. Dyslexie houdt in dat uw kind over (ruim)voldoende intelligentie beschikt, maar dat technisch lezen en/of spelling toch vaak moeizaam gaat. Dankzij de juiste behandeling van de specialist weet u zeker dat uw kind op latere leeftijd zo min mogelijk hinder ondervindt en hij of zij kan gaan studeren.

Mijn kind heeft dyslexie, hoe behandelen we dit en welke aanpassingen zijn nodig?

Heeft u een vermoeden dat uw kind dyslexie heeft? Laat dit dan behandelen door een bedrijf met kennis van zaken! Er moeten verschillende onderzoeken worden gedaan en daarnaast is het van belang dat er nauw wordt samengewerkt met school. U schakelt een specialist als Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal in voor het deskundig onderzoeken en behandelen van uw kind. De specialist houdt ook rekening met de school van uw kind en zorgt voor een goede communicatie over de benodigde aanpassingen, zoals de zogeheten compensatie en dispensatie. Daarnaast is het mogelijk dat uw kind bijvoorbeeld extra leestijd krijgt bij bepaalde vakken of gebruik mag maken van voorleessoftware. Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal adviseert u graag over alle aanpassingen en onderzoeken.