Ferreavalves
Image default
Bedrijven

De beschermers van zorginstellingen

In de wereld van beveiliging zijn er verschillende specialisaties, elk met hun eigen kenmerken en uitdagingen. Eén van de belangrijkste specialisaties is die van zorgbeveiligers. Zij spelen een essentiële rol in het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, en psychiatrische inrichtingen. In dit artikel kijken we naar de kenmerken die een zorgbeveiliger anders maakt dan een reguliere beveiliger, en welke extra vaardigheden en kwaliteiten nodig zijn om hun taken effectief uit te kunnen voeren. 

De rol van zorgbeveiligers 

De zorgbeveiligers dragen de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de veiligheid en het beheersen van de risico’s binnen allerlei soorten zorginstellingen. In deze functie spelen zij een sleutelrol in het bewerkstelligen en waarborgen van een veilige omgeving, zowel voor de patiënten als voor de medewerkers. Terwijl reguliere beveiligers zich vaak richten op het beschermen van eigendommen en het handhaven van orde, hebben zorgbeveiligers wat dat betreft een bredere taak. Zij werken namelijk met mensen met een zorgbehoefte die op ieder moment in het achterhoofd gehouden moet worden. Deze patiënten en cliënten hebben specifieke behoeften en kwetsbaarheden die mogelijk een rol spelen in het behouden van een veilige omgeving.  

Vaardigheden en kwaliteiten 

Er zijn een aantal vaardigheden die extra van pas kunnen komen als zorgbeveiliger, die bij andere soorten beveiligers minder van toepassing zijn. Dit zijn bijvoorbeeld: 

  • Empathie en compassie – Zorgbeveiligers moeten kunnen omgaan moet mensen die mogelijk in een kwetsbare of verwarde toestand verkeren, en daarop kunnen reageren met geduld en vriendelijkheid. 

  • Medische basiskennis Dit stelt hen in staat om effectief te communiceren met medisch personeel en snel te reageren in noodsituaties. 

  • Conflictbeheersing – Hoewel dit in alle beveiligingssituaties een gewaardeerde vaardigheid is, is dit binnen de zorgbeveiliging extra belangrijk, omdat dit vaak gaat om kwetsbare mensen. 

  • Kennis van wet- en regelgeving – Zoals er sprake is van een vertrouwelijke band tussen de dokter en een patiënt zijn er ook regels voor andere mensen die met privacygevoelige informatie werken. 

  • Multidisciplinaire samenwerking – Zorgbeveiligers werken nauw samen met ander zorgpersoneel, en het is essentieel om met hen efficiënt en effectief informatie uit te wisselen, situaties te bespreken, en gezamenlijke beslissingen te namen om de veiligheid en het welzijn van zowel patiënt als personeel te kunnen waarborgen.  

Binnen zorginstellingen verzorgen zorgbeveiligers een uniek en cruciale rol. Om effectief om te gaan met de complexe en gevoelige aard van een zorgomgeving zijn daarvoor extra vaardigheden nodig. Naast de gebruikelijke taken van een beveiliger moeten ze ook empathie tonen, is medische basiskennis belangrijk, goed zijn in het beheersen en de-escaleren van conflictsituaties, op de hoogte zijn van wet- en regelgeving met betrekking tot hun werk in de zorg, en goed kunnen samenwerken binnen een zorgteam. Door hun toewijding en vaardigheden spelen zij een rol van onschatbare waarde binnen de zorgomgeving.  

https://www.g4s.com/nl-nl/zorgbeveiliger